5
5 5
Harshad khadya padarth
 9834584962
 3 Saitaj, near Guruganeshnagar part - 1, D. P. road, Kothrud, Pune - 411038
Store where you get High quality homemade food items.
Landline: 25389707 / 25399071